Segrarens krans

Översättare:
Original: A wreath for Udomo (1956)
Romaner Sydafrika

Berättelsen följer den blivande nationalistledaren Udomo från exilen i England till självständigheten i det fiktiva landet Panafrica. Temat är nationalism och politik och vad som kan hända när nyligen självständiga stater tvingas välja mellan att samarbeta med de vita förtryckarregimerna i södra Afrika och vinna ekonomiska fördelar, eller motarbeta dem genom att stödja befrielserörelserna och vinna pluspoäng på det moraliska kontot.Udomo, frihetskämpe och nationalistledare blir sitt folks ledare vid självständigheten. Driftigt utnyttjar han de vita motståndarnas metoder för att förbättra villkoren för de sina, men han beskylls för att vilja utplåna de traditionella värdena och för att föra in fler vita i landet än det var under kolonialtiden. Den motreaktion som föds när kolonialismen drar sig tillbaka hotar att bli så kraftig att den också utplånar det som de progressiva krafterna redan uppnått. Stamtillhörigheten och stammens traditioner blir här något som ställs i motsats till nationen och nationens intressen.

Stammen och nationen konkurrerar om medborgarnas gunst och i Peter Abrahams bok är det stammen som vinner.Innan den nationella medvetenheten hunnit ta form kräver stamlojaliteten sitt, och nationens och stammens intressen är sällan kongruenta.
Udomo själv är fri från stamtillhörighetens band, han ser sig enbart som en brinnande nationalist och pan-afrikanist, men han är enögt inriktad på att förändra de sociala och ekonomiska villkoren för nationen efter sina ideal. Varje invändning tar han som en personlig utmaning. För att behålla makten måste han kunna muta nationen med ekonomiska framsteg; för att få ekonomiskt bistånd från det rasistiska grannlandet Pluraria förråder han Mhendi, kamraten från exilåren. Hemsökt av skuldkänslor erkänner han sin skuld till Mhendis död för Mabi, som omedelbart avgår från sin ministerpost. Strax därefter mördas Udomo på uppdrag av sina partikolleger och sin egen ministär.

Boken publicerades några månader innan Guldkusten blev en självständig stat under namnet Ghana. Huvudpersonen Udomo har drag gemensamma med Ghanas förste president Kwame Nkrumah, vilket på intet sätt undgick läsarna, och många tolkade boken som en framtidsvision.

Barbro Norström Ridaeus