Riket av denna världen

Haiti vid slutet av 1700-talet. Landet lider under fransk kolonialism och slavtyranni. Men med influenser från den franska revolutionen och omvärldens framväxande kritik av slaveriet inleds ett uppror.

Segrarens krans

Berättelsen följer den blivande nationalistledaren Udomo från exilen i England till självständigheten i det fiktiva landet Panafrica.

Grisars vackra skrik

Året är 1989 då Namibia övergår från sydafrikansk koloni till självständig stat. Tillsammans med sin mor återvänder Patrick till det land där han ett år tidigare bekämpat motståndsrörelsen som värnpliktig soldat i den sydafrikanska armén.