Ett ögonblick i vinden

1749 anträder Elisabeth Larsson tillsammans med sin svenske make Erik Alexis Larsson och en ung vägvisare, Van Zyl, en färd till Kaplandets inre.

Odjurens stad

En äventyrsbok som Isabel Allendes trogna läsare säkert vill ta del av även om den i första hand är skriven för ungdomar. Historien utspelar sig i Amazonasdjungeln, dit den unge Alex kommer tillsammans med sin excentriska farmor.