Ett ögonblick i vinden

Forum 1978
Översättare:
Original: An instant in the wind (1976)
Romaner Sydafrika

1749 anträder Elisabeth Larsson tillsammans med sin svenske make Erik Alexis Larsson och en ung vägvisare, Van Zyl, en färd till Kaplandets inre. För att få myndigheternas tillstånd framställer Erik Alexis expeditionen som en enkel jaktexpedition, i själva verket planerar han att i sina berömda landsmän Thunbergs och Sparrmans anda, samla och katalogisera okända växter, fåglar och däggdjur samt kartlägga det inre av Kaplandet. Strax efter avfärden börjar emellertid expeditionen drabbas av olyckor. De går vilse i vildmarken, bärarna stjäl proviant och oxar, Van Zyl begår självmord. En tid därefter försvinner Erik Alexis ut i bushen för att aldrig mera återkomma. Den förrymde slaven Adam Mantoor, som på avstånd följt händelserna, söker upp Elisabeth i lägret. Det är Adams och Elisabeths relation, deras kamp för att överleva, deras växande beroende och kärlek och deras mödosamma vandring ut ur vildmarken, som är bokens kärna. Det geogra fiska utforskandet följs av en psykisk och erotisk upptäcktsfärd, när Adam och Elisabeth bekräftar sina känslor. Under några korta sommarmånader lever de i harmoni med naturen och elementen i en grotta vid havet, men fortsätter färden mot Kapstaden och skilda, oförenliga världar.

Barbro Norström Ridaeus

Anmärkning 

Pocket, 1988