Harriet Alfons

Översatta verk – böcker

André Brink (An instant in the wind, 1976)
Forum 1978; övers. Harriet Alfons
1749 anträder Elisabeth Larsson tillsammans med sin svenske make Erik Alexis Larsson och en ung vägvisare, Van Zyl, en färd till Kaplandets inre. För att få myndigheternas...
André Brink (Looking on darkness, 1974)
Forum 1976; övers. Harriet Alfons
Den färgade skådespelaren Joseph Malan "inte svart, inte vit, inte hemma i något läger" väntar på att bli avrättad för mord på sin engelska...