Lärresurser

Världsbiblioteket (som driver Världslitteratur.se) är medlem av Nätverket Den hemliga trädgården, vars uppgift är att sprida kunskap om barn- och ungdomslitteraturen från andra delar av världen och verka för att fler böcker översätts till svenska. Nätvrket är vilande.

Nätverket är informellt och där ingår Internationella Biblioteket, Medioteket, Världsbiblioteket, Svensk Biblioteksförening, IBBY med flera.

Nätverket har givit ut fyra skrifter;

  • Den hemliga trädgården 1 : ett urval barn- och ungdomsböcker från Afrika, Asien, Latinamerika och mellanöstern - en slags bokkatalog med ett urval böcker som redan finns på svenska (2004)
  • Den hemliga trädgården 2 : stigar och spår - en idéskrift (2005)
  • Den hemliga trädgården 3 - Det är tur att generaler inte läser barnböcker.
  • Den hemliga trädgården 4 : Afrika

De första tre kan laddas ner här. Den senaste kan beställa från vbib@solidaritetshuset.se (se infoblad).

Bifogad fil