Berätta hur det slutar - en essä genom fyrtio frågor

Det senaste året har 1,7 miljoner flyktingar försökt ta sig över USA:s gräns mot Mexiko. Familjer splittras, barn sätts i häkten och många försvinner i öknen.

Utifrån sitt frivilligarbete som tolk för ensamkommande flyktingbarn i migrationsdomstolen i New York och de 40 frågor som där ställs till barnen för att avgöra deras öde, skriver Valeria Luiselli om flyktingströmmen av centralamerikanska barn vid gränsen. Om vad de flyr ifrån, om den livsfarliga flykten, om de som försvinner, om den amerikanska migrationspolitiken och det inhumana bemötandet vid gränsen.

En skakande skildring av USA under Trump och en politik som fortsatt under Biden. En vittnesröst åt de tusentals ensamkommande som vi i Europa sällan hör berättas om. Med efterord av Patricia Lorenzoni.

Förlagsinformation