Dikter i urval

Denna samling med Duan Guang'ans poetiska betraktelser av vår värld och människans villkor är uppdelad i fyra sviter. I dessa studerar han livets villkor i förhållande till naturen med sina växter och djur, till himlavalvet och dess himlakroppar, till vädret, till historiska lämningar gnagda av tidens tand, till öknen och dess hårda vindar samt till kända platser och religiösa aktiviteter. Han betraktar även det lilla i det stora, till exempel då han studerar livets villkor i stadens vimmel, men även filosofin, kosmos och poesin, och såväl historiska personer som helt moderna företeelser. Duan Guang'an tar oss med på en resa genom livet.

Förlagsinformation