Irakisk Kristus

Översättare:
Original: al-Masih al-'Iraqi
Romaner Irak

Berättelserna i Irakisk Kristus skildrar det infernaliska tillståndet i dagens Irak, och för tankarna till magisk realism, till Kafka och Borges, men också till den arabiska sagotraditionen.

Förlagsinformation

The Iraqi Christ combines reportage, memoir and dark fantasy to present Iraq, post-Saddam and post-invasion, as a surrealist inferno. From legends of the desert to horrors of the forest, Blasim's stories blend the fantastic with the everyday. The Iraqi Christ offers an unforgettable and often harrowing insight into life in contemporary Iraq.

ur motiveringen för Independet Fiction Prize