Iran berättar: Dans på slak lina

Översättare:
Redaktör:
Antologier, Novellsamlingar Iran
Ämnesord:

AHMAD MAHMOUDAMIR HASSAN CHEHELTANDJAVAD MODJABIGOLI TRAQIMAHMUD DOULATABADIMONIRO RAVANIPOURNASIM KHAKSARSHAHRNOUSH PARSIPOURSHARIAR MANDANIPOURSIMIN DANESHVAR OCH STEFAN FACONI (RED.)

Men dessa påtryckningar gav samtidigt författarna massor av material till nya böcker. Efter ett årtionde föddes nya röster. Den moderna konsten var på alla områden, inklusive skönlitteraturens, för djupt rotad för att låta sig utplånas av politiska maktmedel. Nästan samtliga litteraturkritiker i Iran konstaterar att novellen och romanen på sistone upplevt en blomstringsperiod. Dessförinnan var poesi den gängse litterära formen. Men nyligen har läsarna fått upp ögonen också för prosan. Somliga anser att denna smakförändring beror på utveckling från emotionalism till rationalism.

ur förordet

Efterord 

Anmärkning 

Antologi med elva noveller. Urval av Amir Hassan Cheheltan.