Konsten att läsa Kalle Anka

Översättare:
Original: Para leer al pato Donald (1972)
Essäer Chile

Denna bok skrev Dorfman i samarbete med Armand Mattelard. Boken diskuterar den imperialistiska ideologi som författarna anser präglar Disneyserierna.

Eva Stenvång