Unga Filosofers förlag

Utgivna böcker

Ariel Dorfman (Para leer al pato Donald, 1972)
Denna bok skrev Dorfman i samarbete med Armand Mattelard. Boken diskuterar den imperialistiska ideologi som författarna anser präglar Disneyserierna. Eva Stenvång