Livstecken. Röster från när och fjärran

Nordan 1988
Antologier

I antologin medverkar ett 50-tal författare med dikter, noveller och andra texter som skildrar deras möte med sitt nya hemland Sverige. Latinamerika representeras av författarna Guilem Rodrigues da Silva (Brasilien) och Ana Luisa Valdés (Uruguay); texter finns också av Graciela Curbelo och Luis Presno Genoni (Uruguay), Leonor Maria Camauér (Argentina) samt 16-åriga Zoyra-Lya Marques Rodrigues da Silva (Brasilien/Uruguay).
Eva Stenvång

Anmärkning 

Antologi med invandrad poesi & prosa, sammanställd av Gun Ekroth och Agnete Hjorth.