Livvakten och andra noveller

Nordan 1981
Översättare:
Novellsamlingar Uruguay

Samlingen innehåller noveller skrivna före militärkuppen 1973 samt två som tillkom under landsflykten. Titelnovellen, där författaren skildrar en sjuklig sadism inom polisen, förbjöds och renderade honom en fängelsevistelse - där han för övrigt utsattes för samma tortyr som han själv beskrivit. Novellen kunde utges i bokform först 1977 och då i Venezuela.

Eva Stenvång