Människoson

Tiden 1967
Översättare:
Original: Hijo de hombre (1960)
Romaner Paraguay

I nio avsnitt berättar Roa Bastos om hur olika personer, alla med anknytning till staden Itapé, under en tidsrymd av 100 år kämpar mot terror och förtryck. Romanen är baserad på verkliga händelser.

Eva Stenvång