Matchen

Översättare:
Original: La partida (1991)
Romaner Chile

En annorlunda berättelse om hur några ungdomar från huvudstaden Santiago förs bort av militären efter att ha organiserat något så oskyldigt som en fotbollsmatch. Romanen utspelar sig 1975 och får läsaren att känna av diktaturens förtryck och tortyr "inpå huden". Symboliken finns också där - parallellt skildras ett schackparti mellan en av diktaturens hantlangare och en motståndsman. Sångtexter, pressklipp, rapporter mm bidrar ytterligare till att ge romanen en realistisk ram.

Eva Stenvång