Mer än något annat glittrar det

Illustratör:
Översättare:
Barn Japan
Ämnesord:

Detta är en bok om vatten och hur det är källan till allting, men också finns inuti allting som är vid liv.

Ett poetiskt ögonblick mellan en förälder och ett barn som befinner sig i en båt på en älv utvecklar sig till en utforskning av vattnet som omgiver dem, och naturen som livnär sig av det.

Förlagsinformation