Mitt liv som ung flicka

Pontes 1990
Original: Minha vida de menina (1942)
Ungdom Brasilien

Helena Morleys dagboksanteckningar är skrivna av en intelligent och ivrig, ganska barnslig femtonåring som försökte hävda sig i en brokig familj dominerad av en stark mormor, vars älsklingsbarn hon var. Något som väckte stor avund bland alla mostrar och morbröder, syskon och kusiner. Nybyggarlivet i Diamantina är både hårt och rörigt, med människor med stora borgerliga ambitioner och alltför lite pengar. Ett liv med lekar och äventyr, med mat och stora fester, starka traditioner, slavar, sjukdomar och död. Rikare släktingar bekostar Helenas skolgång och kläder, själv älskar hon det fria livet under skolloven då bara hon, mamman och syskonen flyttar ut till baracken vid faderns inmutningar i Boa Vista. Där har fadern, som älskade att se henne med en penna eller en bok i handen, snickrat henne ett eget bord så att hon kunde sitta och skriva.

Britt Isaksson