Moçambique berättar: Kärlekens ärr

Redaktör:
Antologier, Novellsamlingar Moçambique

År 1975 blev Moçambique självständigt efter nästan femhundra år som portugisisk koloni. Det är fortfarande ett avjordens fattigaste länder, men framförallt är det ett land med unika erfarenheter och särpräglade kulturella uttryck. Kan ett urval noveller förmedla detta?

Den skrivna litteraturen i Moçambique är ung. Utvecklingen mot en egen litteratur pågick i ett land nästan utan läsare.Vid tiden för självständigheten var mindre än tio procent av befolkningen läskunnig. Länge var Moçambique känt som ”poeternas land”, men på 1980-talet kom vändningen. Denna antologi utgör en introduktion till novellkonsten som den har utvecklats i Moçambique från 1960-talet och framåt.

Här återfinns bland andra portalgestalterna José Craveirinhaoch Luís Bernardo Honwana, liksom de främsta företrädarna för en mer samtida generation; Mia Couto, Paulina Chiziane, och João Paulo Borges Coelho.

Förlagsinformation