När barbarerna kommer

När barbarerna kommer, i översättning av Henrik C. Enbohm, som spänner från osentimentala kärleksdikter till skarpa satiriska samhällsbilder över hemlandet vars premiärminister uttryckt att “poesi är en lyx vi inte har råd med”.
Urbant utmanande dikter som hånar och förvirrar, är vackra och fulla av paradoxer. Pang söker efter sitt hemlands innersta beståndsdelar då hans poesi är lika internationell som knuten till historien och traditionen i stadsstaten vilken är hans hem.

Förlagsinformation

Efterord