Pantun : malajisk folkpoesi

Översättare:
Poesi Asien

För första gången kan vi här i svensk språkdräkt ta del av den malajiska pantundiktningen med dess särpräglade enkelhet och sensualism. Denna muntligt traderade poesi är sinnrikt uppbyggd i två radpar som kommunicerar med varandra: det enkla, konkreta sammanhanget växer till något större, mer allmängiltigt, allt i en väl avvägd rytmisk form. I sin beskrivning av kärleken blir pantundiktningen som mest oemotståndlig, vilket också satt sin prägel på detta urval. Dikterna återges även på originalspråket.
Förlagsinformation

Anmärkning 

Urval och förord Staffan Backlund