Ellerströms

/www.ellerstroms.se/

Ellerströms förlag grundades 1983 av Jonas Ellerström, som fortfarande leder verksamheten. Förlaget ligger sedan starten i Lund, och ägnar sig åt en genomtänkt utgivning av kvalitetslitteratur inom flera genrer, dock med tydlig betoning på poesi, både svensk och översatt. En relativt stor del av vår utgivning är efter internationellt mönster samlad i serier: Enhörningserien för översatt poesi, Etyder för essäer i skilda ämnen, Salt för vindarna för oförutsägbara och utmanande texter, Lågland för nederländsk poesi (kanske Europas intressantaste lyrikområde för närvarande). I övrigt finner ni här vår samlade utgivning, över tvåhundra titlar, sorterad under vanliga ämnesrubriker. En egen avdelning ägnas Vilhelm Ekelunds kompromisslösa författarskap, som förlaget har ett särskilt engagemang i. Förlaget utger omkring 20 nya titlar per år. Våra böcker säljs i bokhandeln och går också att beställa direkt från oss per brev, telefon, e-post eller via hemsidan.

Varje höst och varje vår undrar skribenter i dagstidningarna om det inte kommer ut för många böcker. Det är som att säga att livet är för rikt, att världen har för många okända platser, att människan är en alltför underbar varelse, att språket är för mångskiftande och uttrycksfullt. Det kan aldrig finnas för många böcker. Här i katalogen finns över tvåhundra. De är resultatet av förlagets verksamhet sedan det startade 1983. Tvåhundra böcker, tvåhundra bra böcker ­ men det är inte tillräckligt många. Det kommer fler.

Jonas Ellerström

från förlagets presentation

Utgivna böcker

En flöjt av mörker
Somaya El Sousi
Övers. Anna Jansson
”Du själ som längtar bort, till dig ska kroppen åter”. Den palestinska poeten Somaya El Sousi skildrar kampen att vara sann mot sig själv som människa. Med...
Tidvatten, solskörd
Ananda Devi
Tidvatten, solskörd innehåller Ananda Devis två senaste diktsamlingar Quand la nuit consent à me parler (När natten talar till mig, 2011) och Ceux du...
Till analogins lov
Octavio Paz
Octavio Paz, djupt rotad i den mexikanska traditionen och samtidigt påverkad av den franska surrealismen och de asiatiska kulturer han kom i kontakt med under sina år som diplomat, f...
Drömmarnas väg
Ono no Komachi
Övers. Vibeke Emond
För första gången på svenska presenteras  dikter av Ono no Komachi och därutöver ett antal dikter som ofta tillskrivs henne -  med förord &...
Leva trots allt
Yu Xiuhua
Ett nytt och omfattande fenomen i Kina är poesi på nätet, och poeten Yu Xiu Huas dikter är bland de mest älskade. Hon föddes med ett funktionshinder i en liten by i...
Qiao
Dikterna i den kinesiska poeten Qiaos diktsamling Andra säsongens grödor på flaska kan läsas som en oregelbunden självbiografi, med ett galleri av barndomsvänner,...
Sujata Bhatt
Den indiskfödda poeten Sujata Bhatt debuterade 1988 och behandlar i sitt viktiga och vittberesta författarskap teman som minnen, språk, hem och exil. Bhatt är en känslostark...
Melisa Machado
I utkanten av händerna är mörkret mjukt som din tunga när den far över min hjärna En långsam kamp, njutningsrik och plågad, tar såväl...
Oktay Rifat
Övers.
Oktay Rifat var en av de tre unga män som, utleda på den högtidliga ottomanska poesin, nästan som på lek revolutionerade den turkiska dikten under 1940- och 1950-talen. De...
Kuddboken 2012
Sei Shōnagon
Övers. Vibeke Emond
  Inledningen till Sei Shonagons kuddbok, ­Makura no soshi från 1000-talets kejsarhov, citeras än idag ofta i Japan och de flesta japaner känner till den, eller ­å...
Akiko Yosano
I Kazuyo och Håkan Lundströms översättning, den första till svenska, behåller dikterna all sin hetta och svalka, sina mjuka tonfall och subtila symbolik. Översättarna har försett urvalet ur Akiko...
Hafez
Översättaren Fateme Behros har ett stark personligt förhållande till Hafez. Hon berättar i förordet att hon och hennes bror redan som barn tävlade om vem som kunde lära sig flest verser utantill....
Yukio Mishima (Taiyo to tetsu, )
Övers. Vibeke Emond
Den japanske författaren Yukio Mishima begick rituellt själmord år 1970, sedan han och en grupp anhängare i ett försök till statskupp tillfångatagit befä...
Matsuo Bashō
Övers. Vibeke Emond
En färd i det inre av landet, på japanska Oku no hosomichi, är en lyrisk resebeskrivning med invävda haiku-dikter av Japans genom tiderna mest kände haiku-poet Matsuo Basho...
Dambudzo Marechera
Övers. Roy Isaksson
Dambudzo Marechera föddes 1955 i kåkstaden Vengere i den engelska kolonin Rhodesia och dog i aids 1987 i det fria Zimbabwe. Han fann sig inte tillrätta i någondera samhä...
Jalal al-Din Rumi
Övers. Ashk Dahlén
Vassflöjtens sång är det första försöket att i något mer utförlig form, det rör sig om drygt dikter, tolka Rumi till svenska sedan 1930-talet. Ö...
Dalai Lama
Övers. Rolf Jonsson
Den sjätte Dalai Lama, Tsamyang Gyatso (1683–1706), tillskrivs ett drygt sextiotal dikter vilka med den tibetanska folkpoesins rika bildspråk och raffinerade enkelhet skildrar k...
För första gången kan vi här i svensk språkdräkt ta del av den malajiska pantundiktningen med dess särpräglade enkelhet och sensualism. Denna muntligt traderade poesi är sinnrikt uppbyggd i två...
Junichirō Tanizaki
Övers. Vibeke Emond
Till skuggornas lov, på japanska Inei raisan, av Junichiro Tanizaki (1886-1965) är en berömd essä från 1933, där författaren försvarar den traditionella japanska estetiken och ställer den mot det...
Circe Maia
I den här diktsamlingen presenteras ett urval dikter skrivna mellan 1958 och 1990. Dikterna spänner över ett brett fält; Maia bjuder på ögonblicksbilder från...
Orhan Veli
Orhan Pamuk är inte den ende som gjort litteratur av den speciella sorts melankoli, hüzun, som är Istanbuls kännemärke. Dikterna i denlilla samlingsvolymen av poeten Orhan...