Circe Maia

* 1932 i Montevideo, Uruguay

Circe Maia föddes i Montevideo, men 1933 flyttade familjen till Tacuarembó i det inre av landet. 1939 gick färden tillbaka till huvudstaden.

Maia skrev dikter från det att hon var barn och föräldrarna uppmuntrade henne genom att t o m låta trycka en liten diktsamling: Plumitas (1944). Circe var inte ens fyllda tolv när den kom ut.

Efter studier i filosofi utkom hon med sin första diktsamling som vuxen, En el tiempo (1958). Den publicerades samma år som hon bildade familj och födde det första av sina sex barn. Icke desto mindre utgav hon Precensia diaria (1964) och El puente (1970). 1962 hade hon återvänt för gott till Tacuarembó där hon började arbeta som lärare i filosofi.

Efter militärkuppen avskedades hon men tog tillvara den "fria" tiden genom att läsa bl a grekiska och översätta poeter samtidigt som hon utvecklade sitt eget skrivande. Efter demokratiseringen återfick hon sin lärartjänst.

Circe Maia är inte bara poet utan har även gett ut berättelser som Un viaje a Salto (1987). Samma år utkom diktsamlingen Destrucción, som hon skrev efter att ha förlorat ett av sina barn i en olycka

Bibliografi – böcker

I den här diktsamlingen presenteras ett urval dikter skrivna mellan 1958 och 1990. Dikterna spänner över ett brett fält; Maia bjuder på ögonblicksbilder från...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.