Cirklar av skugga, cirklar av ljus: dikter 1958-1990

Översättare:
Poesi Uruguay

I den här diktsamlingen presenteras ett urval dikter skrivna mellan 1958 och 1990. Dikterna spänner över ett brett fält; Maia bjuder på ögonblicksbilder från vardagen, tankar kring livet och döden och hämtar inspiration ur sin rika filosofiska kunskap.

Eva Stenvång

Förord