Örjan Axelson

Översatta verk – böcker

Circe Maia
I den här diktsamlingen presenteras ett urval dikter skrivna mellan 1958 och 1990. Dikterna spänner över ett brett fält; Maia bjuder på ögonblicksbilder från...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.