Rolf Jonsson

Rolf Jonsson är språkvetare, arkivarie och indolog. Han har bland annat översatt flera buddhistiska texter från tibetanska;Den sjätte Dalai Lamas kärlekssånger   Snölejoninnans mjölk : sånger, översättningar av tibetansk folkpoesi, Brev till en vän av den buddhistiske läromästaren Nagarjuna (2011) och ett urval från sanskriteposet Mahabharata (2013). Hösten 2015 utkom Så har jag hört : buddhistiska texter från de första femhundra åren. Så har jag hört - .med denna försäkran inleds traditionellt de buddhistiska strorna, Buddhas lärotal som i efterhand nedtecknades av hans lärljungar.
Med Rolf Jonssons översättningar från sanskrit och pli direkt från källorna var det första gången på över hundra år ett längre urval av buddhistiska källtexter publiceras i Sverige. Pancatantra, ett av den klassiska indiska litteraturens mest berömda verk publicerades 2020 och Satakatraya 2022.

red

Översatta verk – böcker

Bhartrhari
Satakatraya är ett av sanskritlitteraturens mest berömda och lästa verk. Det brukar dateras till omkring 400 e.Kr. och består av korta kärnfulla dikter uppdelade p...
Pañcatantra är ett av den klassiska indiska litteraturens mest berömda verk. Det har sagts att ingen text förutom Bibeln har fått så stor spridning i vä...
(Mahābhārata )
Här presenteras för första gången på svenska ett längre urval från Mahabharata, Indiens urgamla hjältesaga - världens längsta berättelse....
Dalai Lama
Den sjätte Dalai Lama, Tsamyang Gyatso (1683–1706), tillskrivs ett drygt sextiotal dikter vilka med den tibetanska folkpoesins rika bildspråk och raffinerade enkelhet skildrar k...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.