Rosengårdens förlag

Utgivna böcker

Dikter 2007
Hafez
Övers. Ashk Dahlén
Iranisten Ashk Dahlén har tidigare presenterat de sufiska poeterna Jalal al-Din Rumi och Fakhr al-Din 'Araqi på svenska. Han är en av Sveriges främsta kännare av persisk poesi och muslimsk mystik och...
Fakhr al-Din Araqi
Övers. Ashk Dahlén
Iranisten Ashk Dahlén är en av Sveriges främsta kännare av den muslimska mystiken och den persiska poesin och dessutom en av de ivrigaste och mest kompetenta översä...