Gnistornas bok

Iranisten Ashk Dahlén är en av Sveriges främsta kännare av den muslimska mystiken och den persiska poesin och dessutom en av de ivrigaste och mest kompetenta översättarna jämte namn som (den närmast legendariske) Eric Hermelin och Bo Utas, professor emeritus i iranska språk vid Uppsala universitet. Gnistornas bok är en av den islamiska mystikens, sufismens, mest kända verk. Det rör sig alltså inte om skönlitteratur i vanlig mening, utan är en andlig "handbok" i 28 kapitel - gnistor - vilka beskriver människans möjlighet att återförenas med det gudomliga. Sufismen beskriver Gud som en dold skatt som ville ge sig till känna, därför skapade han - som en kärleksgärning - världen och människan för att dessa skulle kunna lära känna och älska honom. Förhållandet mellan Gud och människa är alltså ett kärleksförhållande och livet på jorden innebär en smärtsam åtskillnad mellan älskare och älskad. Det är denna smärtsamma isolering Gnistornas bok beskriver och vill råda bot på.

Det är inte på något sätt en lättläst bok. Speciellt inte för den stora majoritet av Sveriges läsare som varken är djupare införstådd i islam, sufismen eller de persiska traditionerna. Därför är Dahléns fylliga inledning, vilken redogör såväl för diktarens liv och specifika läror, som för sufismen i stort och den tid och de omständigheter som lett fram till Gnistornas bok, liksom det omfattande notsystemet som ytterligare förklarar speciellt kniviga passager, en ypperlig hjälp. För den som tar sig tid att försjunka in i Araqis text finns mycket att hämta. Med förord, översättning av den relativt korta texten (75 sidor) och notsystem är Gnistornas bok en av de bästa introduktioner till sufismens vi äger på det svenska språket.

Simon Sorgenfrei
___________________________________________________________________

Detta är en bok om den brinnande kärlek som är poesins hjärta och mystikens kärna. Fakhr al-din Araqi är en av islams andliga resar. Hans tema rör livets förnämaste betingelse, dess gudagnista, och rymmer kärlekens, skönhetens och frihetens stora frågor.

Det vi möter i Gnistornas bok är en av litteraturens mest ingående skildringar av kärlekens tillstånd och stadier; utgångspunkten är att kärleken är religionens äkta drivkraft och bevekelsegrund.

Araqi hör till den klassiska persiska prosalitteraturens höjdpunkt och hans litterära gärning har inte tidigare fått den genomlysning som här avses. Islams andliga undervisning har behållit framtidsmöjligheterna och i vår tid har intresset för sufismen åter tagit fart. Araqis gnistor tycks lika brännande nu som när de formulerades för första gången och hans verk förmedlar ordlösa insikter som liksom ljus skingrar många av tillvarons djupaste hemligheter.

Araqi kommer även till tals genom en biografisk framställning som sammanflätats med idé- och religionshistoriska inblickar och utgångspunkter. Araqis tro uttrycktes och gestaltades i hans liv, hans levnadsöde är lika fängslande som hans litterära alster.

Översättningen är gjord från persiska och baserad på den senaste kritiska utgåvan av författarens skrifter. För att läsaren bättre skall förstå textens innebörd och betydelse följer fylliga kommentarer till översättningen. Förordet har skrivits av Bo Utas, f. 1938, professor emeritus vid Uppsala universitet. Översättare är Ashk Dahlén, f. 1972, fil. dr. i iranska språk vid Uppsala universitet. Han har även givit ut tolkningar av Jalal al-din Rumis dikter på svenska, Vassflöjtens sång.

Förlagsinformation

Förord 

Anmärkning 

Inledning av Ashk Dahlen.