Gnistornas bok

Iranisten Ashk Dahlén är en av Sveriges främsta kännare av den muslimska mystiken och den persiska poesin och dessutom en av de ivrigaste och mest kompetenta översättarna jämte namn som (den närmast legendariske) Eric Hermelin och Bo Utas, professor emeritus i iranska språk vid Uppsala universitet. Gnistornas bok är en av den islamiska mystikens, sufismens, mest kända verk. Det rör sig alltså inte om skönlitteratur i vanlig mening, utan är en andlig "handbok" i 28 kapitel - gnistor - vilka beskriver människans möjlighet att återförenas med det gudomliga. Sufismen beskriver Gud som en dold skatt som ville ge sig till känna, därför skapade han - som en kärleksgärning - världen och människan för att dessa skulle kunna lära känna och älska honom. Förhållandet mellan Gud och människa är alltså ett kärleksförhållande och livet på jorden innebär en smärtsam åtskillnad mellan älskare och älskad. Det är denna smärtsamma isolering Gnistornas bok beskriver och vill råda bot på.

Det är inte på något sätt en lättläst bok. Speciellt inte för den stora majoritet av Sveriges läsare som varken är djupare införstådd i islam, sufismen eller de persiska traditionerna. Därför är Dahléns fylliga inledning, vilken redogör såväl för diktarens liv och specifika läror, som för sufismen i stort och den tid och de omständigheter som lett fram till Gnistornas bok, liksom det omfattande notsystemet som ytterligare förklarar speciellt kniviga passager, en ypperlig hjälp. För den som tar sig tid att försjunka in i Araqis text finns mycket att hämta. Med förord, översättning av den relativt korta texten (75 sidor) och notsystem är Gnistornas bok en av de bästa introduktioner till sufismens vi äger på det svenska språket.

Simon Sorgenfrei

Anmärkning 

förord av Bo Utas, inledning av Ashk Dahlen.