Den sjätte Dalai Lamas kärlekssånger

Översättare:
Poesi Tibet

Den sjätte Dalai Lama, Tsamyang Gyatso (1683–1706), tillskrivs ett drygt sextiotal dikter vilka med den tibetanska folkpoesins rika bildspråk och raffinerade enkelhet skildrar kärleken och dess växlingar. Om dikterna verkligen är författade av den upproriske och okonventionelle laman, en av de mest fascinerande men också mest svårgripbara gestalterna i Tibets historia, är omtivstat. Detta förringar dock inte värdet av dikterna, som så intensivt besjunger kärlekens kval och lycka.
Serie: Enhörningserien

Förlagsinformation

Förord 

Anmärkning 

Översättningen är gjorde från det tibetanska originalet