Bhartrhari

Även känd som: Bhartrihari

Dikterna i det klassiska sanskritverket Satakatraya  tillskrivs den gåtfulle Bhartrhari, som förmodligen levde på 400-talet, och till vilken endast några anekdotiska traditioner är knutna. Möjligen kan han ha varit hovman hos eller rådgivare åt en kung. Efter hand verkar han emellertid ha fyllts av leda och avsmak inför denna världs mäktiga.

Förlagsinformation

Bibliografi – böcker

Satakatraya är ett av sanskritlitteraturens mest berömda och lästa verk. Det brukar dateras till omkring 400 e.Kr. och består av korta kärnfulla dikter uppdelade p...