Tidvatten, solskörd

Tidvatten, solskörd innehåller Ananda Devis två senaste diktsamlingar Quand la nuit consent à me parler (När natten talar till mig, 2011) och Ceux du large (De från ­havet, 2017). Här återfinns två återkommande ­teman i Devis författarskap: det kvinnliga predikamentet i patriarkala ­system å ena sidan, och å den andra all form av social utsatthet som hemlandet Mauritius ännu starkt präglas av – ämnen som Devi skildrat med stor empati i flera av sina verk. Samlingen De från havet skrevs som en reaktion på den pågående båtflyktingkrisen och det mänskliga lidande som den gett upphov till, medan När natten talar till mig är en naken, personlig uppgörelse med såväl självhat som kvinnohat. Efterord samt översättning från franska respektive mauritisk kreolska av Maja Thrane och Jonas Ellerström.

Förlagsinformation

Externa länkar