Till skuggornas lov

Till skuggornas lov, på japanska Inei raisan, av Junichiro Tanizaki (1886-1965) är en berömd essä från 1933, där författaren försvarar den traditionella japanska estetiken och ställer den mot det västerländska, som kommit att få ett så stort inflytande i Japan. Tanizaki behandlar en mängd skilda områden som arkitektur, inredning, konst och konsthantverk, matvanor, klädsel, teater och mycket annat.
Hans framställning är högst personlig och djupt engagerad med en lågmält konverserande ton och ett utpräglat sinne för detaljer och nyanser.
Genomgående tar Tanizaki ställning för det traditionellt japanska. Han framhåller det behagligt vilsamma och samtidigt fantasieggande och mystiska i det dunkel och de mjuka skuggeffekter som utmärker den japanska estetiska traditionen i motsats till det skarpa ljus och och den banala klarhet som han uppfattar som något typiskt för den västerländska kulturen.
Vibeke Emond

Anmärkning 

Efterskrift av Vibeke Emond