Qiao 老兄

Även känd som: He Zhuangning

Qiao (f. 1968) vars medborgarnamn är He Zhuangning, tillhör den första generationen kinesiska nätpoeter. Hon hävdar att hon har ”skrivit poesi i 18 år, praktiserat yoga i 6 år, rusat runt (som en galning) i 4 år, simmat i 2 år, snart är jag framme”. Qiao är bördig från staden Hang­zhou i Zhejiang men är nu bosatt och verksam i den ekonomiska frizonen Shenzhen, inte långt ifrån Hong Kong.  Qiao publicerade sina första dikter i en tidskrift 1998. På nätet har hon ingått i ett kollektiv med andra poeter, som Lai Er, Ma Yongfeng och Yan Wo.

Förlagsinformation mm

Bibliografi – böcker

Dikterna i den kinesiska poeten Qiaos diktsamling Andra säsongens grödor på flaska kan läsas som en oregelbunden självbiografi, med ett galleri av barndomsvänner,...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Poesi. Förekommer i Karavan 2015:3.
Hos den kinesiska poeten Qiao är det självbiografiska stoffet en utgångspunkt, men innan det kommer på plats i poesin har det grundligt tumlat runt i hennes inre språ...