Lütfi Özkök

* 1923 † 2017

Översatta verk – böcker

Orhan Veli
Orhan Pamuk är inte den ende som gjort litteratur av den speciella sorts melankoli, hüzun, som är Istanbuls kännemärke. Dikterna i denlilla samlingsvolymen av poeten Orhan...