Anne-Marie Özkök

Översatta verk – böcker

Orhan Veli
Orhan Pamuk är inte den ende som gjort litteratur av den speciella sorts melankoli, hüzun, som är Istanbuls kännemärke. Dikterna i denlilla samlingsvolymen av poeten Orhan...
Orhan Pamuk (Beyaz Kale)
En ung italiensk ädling tas under en sjöresa till fånga av turkiska sjörövare och förs till Istanbul. Tiden är 1600-tal. Han blir slav hos vetenskapsmannen och astrologen Hodja. De båda männen visar...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.