Magnus William-Olsson

Översatta verk – böcker

Melisa Machado
I utkanten av händerna är mörkret mjukt som din tunga när den far över min hjärna En långsam kamp, njutningsrik och plågad, tar såväl...
Gloria Gervitz (Migraciónes)
I trettiotre år har GloriaGervitz skrivit på en enda lång dikt med titeln Migrationer. Genom sin egenartade tillkomst ! dikten har sedan 1990-talet publicerats i ständigt...