Anders Cullhed

* 1951

Översatta verk – böcker

Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges (1899–1986) är äntligen på väg att få den ordentliga presentation han så länge saknat på svenska. I den första delen i v...
Juan Carlos Piñeyro
En tvåspråkig diktsamling som innehåller ett 30-tal dikter, präglade av såväl yttre som inre möten. Eva Stenvång
Octavio Paz (Los hijos del limo, 1986)
I den här boken följer den beläste och internationellt bevandrade Octavio Paz poesins utveckling från den tyska romantiken fram till den avantgardistiska poesi som växte...

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.