Sun Axelsson

* 1935 † 2011

Översatta verk – böcker

Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges (1899–1986) är äntligen på väg att få den ordentliga presentation han så länge saknat på svenska. I den första delen i v...
Jorge Luis Borges (El Aleph)
Jorge Luis Borges berömmelse vilar framför allt på två böcker, den fiktiva essäistiken i samlingarna Ficcones från 1944 och El Aleph från 1949. Först nu föreligger de i kompletta svenska...
Jorge Luis Borges (Ficciones)
"Jag har mötet mellan en spegel och en encyklopedi att tacka för upptäckten av Uqbar", skriver Jorge Luis Borges om det dittills okända landet i"Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" som ingår i hans klassiska...
1991; övers. Sun Axelsson
Många av poeterna i den här antologin kom en gång till Sverige som flyktingar. Följande finns representerade: Sergio Badilla, Teresa Calderon, Juan Cameron, Bárbara D...
Octavio Paz (Águila o sol, 1951)
En samling prosalyriska texter, skrivna under författarens vistelse i Paris 1949-50. Eva Stenvång
Juan Carlos Piñeyro
En tvåspråkig diktsamling som påbörjades i Uruguay och avslutades i exilen; del 2 som utkom 1986 finns bara på spanska. Dikterna handlar bl a om det förlorade...
Jorge Luis Borges (Ficciones, El Aleph, 1944)
De 20 berättelserna, som skrevs på fyrtiotalet, utspelar sig i de mest skilda tider och miljöer och präglas av mystik och dunkla sammanhang. I titelnovellen förflyttas l...