Juan Carlos Piñeyro

* 1947 i Montevideo, Uruguay

Piñeyro föddes i Uruguays huvudstad Montevideo. Efter militärkuppen flyttade han till Argentina där han senare fängslades. Efter ett och ett halvt år i fängelse kom han till Sverige som flykting 1977. I hemlandet hade han engagerat sig i projektet Comunidad del Sur, som senare fortsatte sin verksamhet i Sverige och bl a drev förlaget Nordan.

Piñeyro valde att stanna här när Nordan efter demokratiseringen i Uruguay etablerade sig i Montevideo i stället. Piñeyro är numera litteraturforskare och arbetar vid Stockholms universitet, där han bl a disputerat på en avhandling om den argentinske författaren Jorge Luis Borges.

Bibliografi – böcker

I denna tvåspråkiga diktsamling har Piñeyro samlat sina dikter från Gotland, där han vistats under långa perioder; en ö vars historia gett författaren...
En tvåspråkig diktsamling som innehåller ett 30-tal dikter, präglade av såväl yttre som inre möten. Eva Stenvång
Nordan 1990; övers.
En diktsamling i dova toner där läsaren möter såväl smärtsamma minnen från diktaturens terror som den svenska förortens tristess. Boken utgör tredje delen av Den kluvna maskinen (ovan). Eva Stenvång
En tvåspråkig diktsamling som påbörjades i Uruguay och avslutades i exilen; del 2 som utkom 1986 finns bara på spanska. Dikterna handlar bl a om det förlorade...

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Övers. Manni Kössler
Poesi. Förekommer i Karavan 2005:2.