Den kluvna maskinen. La máquina escindida Del 1-2

En tvåspråkig diktsamling som påbörjades i Uruguay och avslutades i exilen; del 2 som utkom 1986 finns bara på spanska. Dikterna handlar bl a om det förlorade hemlandet, erfarenheterna av exilen och drömmen om återkomsten.
Eva Stenvång