Eva M Ålander

Översatta verk – böcker

Rodrigo Fresán (Jardines de Kensington)
Bonniers 2007; övers. Eva M Ålander
Mitt i London ligger Kensington Gardens. Där finns statyn över Peter Pan; ett monument över vuxenvärldens heroiska men dödsdömda försök att i sagans form...
Juan Carlos Piñeyro
I denna tvåspråkiga diktsamling har Piñeyro samlat sina dikter från Gotland, där han vistats under långa perioder; en ö vars historia gett författaren...
Hilda Bernstein (Death is part of the process, 1983)
Hjulet 1987; övers. Eva M Ålander
En politisk thriller om en grupp apartheidmotståndare, svarta, färgade och vita, som i början på 1960-talet genomför en rad sabotagedåd i Johannesburg med omnejd....

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.