Sherko Bekas

* 2 maj 1940 i Suleymaniye

Sherko Bekas (alternativ stavning: Sêrko Bêkes) skriver på kurdiska. Han är född 1940 i Suleymaniye, det irakiska Kurdistans kulturcentrum och största stad. Hans far, Faik Bêkas är en av de genom tiderna största kurdiska skalderna och skaparen av den kurdiska nationalmarschen.
Sherko Bekas är internationellt sett den mest välkände kurdisk poeten från irakiska Kurdistan. Hans första dikt publicerades 1957. 1965 gick Bekas med i den kurdiska befrielserörelsen. 1984 var han med och startade det kurdiska författarförbundet i Irak och var senare dess sekreterare. Sedan 1987 är han bosatt i Stockholm p.g.a. förföljelse från den irakiska regimen. (Efter 1975 levde han i exil i södra Irak i tre år, med förbud att lämna platsen).
Bekas brukar kallas sorgens och motståndets diktare. 1987 tilldelades han Svenska Pennklubbens Tucholskystipendium.

[källa Immigrantistitutet]

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.