Lars Bjurman

Översatta verk – böcker

Jorge Luis Borges
Sista delen i Bokförlaget Tranans stora utgivning av den argentinske mästaren Borges. Täcker in hans produktion av kort- prosa, lyrik, essäer och föredrag mot slutet av livet...
Jorge Luis Borges (El Aleph)
Jorge Luis Borges berömmelse vilar framför allt på två böcker, den fiktiva essäistiken i samlingarna Ficcones från 1944 och El Aleph från 1949. Först nu föreligger de i kompletta svenska...
Augusto Monterroso
Symposion 1995; övers. Lars Bjurman
En samling berättelser ur fem av Monterrosos böcker, från Obras completas y otros cuentos, 1972 till La letra e. Fragmentos de un diario, 1986. Som alltid hos Monterroso är ber...
Augusto Monterroso (La oveja negra y demás fábulas, 1969)
Symposion 1993; övers. Lars Bjurman
En samling fantasifulla fabler, många mycket korta. Här möter vi kända och okända djur, Godheten, Ondskan och spegeln som inte kunde sova... Eva Stenvång
Julio Cortázar (Bestiario, 1951; Final del juego, 1956; Las armas secretas, 1963, 0)
Symposion 1992; övers. Lars Bjurman

Översatta verk – dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.