Borges 3 : 1971-1986

Sista delen i Bokförlaget Tranans stora utgivning av den argentinske mästaren Borges. Täcker in hans produktion av kort- prosa, lyrik, essäer och föredrag mot slutet av livet.

Jorge Luis Borges (1899-1986) av många ansedd som 1900-talets mest inflytelserika författare är äntligen på väg att få den ordentliga presen tation han så länge saknat på svenska. I den första delen i vår utgivning av Borges utvalda verk (2018) presenterades den unge Borges, från debuten fram till och med det stora genombrottet i den spanskspråkiga världen med novellsamlingen Fiktioner. I del 2 (2019) var det en mogen författare som fick sitt stora internationella genombrott. I den sista delen som nu ges ut är det den ikoniska Borges vi möter, den blinde barden som dikterade sina verk och hade en hel generation latinamerikanska författare som följeslagare.

Våra Borges-utgåvor innehåller såväl prosa som dikt, och i den här volymen även en serie föredrag Borges höll på 80-talet. Utgåvorna är kommenterade av våra redaktörer Oscar Hemer och Lasse Söderberg och innehåller ett generöst i det här fallet nästan komplett urval ur Borges produktion mot livets slut.

Ur innehållet: novellsamlingarna Boken av sand och Shakespeares minne, essä böckerna Sju kvällar och Nio Danteessäer, föredragen i Borges, muntligen samt ett stort urval ur diktsamlingarna Tigrarnas guldDen djupa rosenJärnmyntetNattens historiaChiffretAtlas och De sammansvurna.

Förlagsinformation