Samlade verk och andra historier

Översättare:
Novellsamlingar Guatemala

En samling berättelser ur fem av Monterrosos böcker, från Obras completas y otros cuentos, 1972 till La letra e. Fragmentos de un diario, 1986. Som alltid hos Monterroso är berättelserna korta och originella.