Biblioteket i Babel: en antologi sammanställd ur novellsamlingarna Ficciones och El Aleph

Översättare:
Original: Ficciones, El Aleph (1944)
Novellsamlingar Latinamerika

De 20 berättelserna, som skrevs på fyrtiotalet, utspelar sig i de mest skilda tider och miljöer och präglas av mystik och dunkla sammanhang. I titelnovellen förflyttas läsaren till ett oändligt stort och märkligt bibliotek.
Eva Stenvång