Fiktioner

Översättare:
Original: Ficciones
Novellsamlingar Latinamerika

"Jag har mötet mellan en spegel och en encyklopedi att tacka för upptäckten av Uqbar", skriver Jorge Luis Borges om det dittills okända landet i"Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" som ingår i hans klassiska samling Fiktioner från 1944. Med hjälp av sin litterära uppfinning, den fiktiva essän, skapar Borges en till synes oändligt utförlig text på ett par sidor bara. Borges som i svensk översättning alltid antologiserats sönder presenteras nu på svenska med en av sina originalböcker.
Förlagsinformation

Anmärkning 

Författaren och kritikern Gabriella Håkansson har skrivit förord till denna utgåva.