Lerans barn. Essäer om den moderna poesin

Översättare:
Original: Los hijos del limo (1986)
Essäer Mexiko

I den här boken följer den beläste och internationellt bevandrade Octavio Paz poesins utveckling från den tyska romantiken fram till den avantgardistiska poesi som växte fram efter första världskriget. Han försöker få svar på frågan vad poeterna velat uttrycka med sin poesi. Många latinamerikanska poeter finns omnämnda.

Eva Stenvång