Gloria Gervitz

* 1943 † 19 april 2022

Gloria Gervitz föddes 1943 i Mexico City i en judisk familj. 1976 började hon skriva på "Shacharit", som skulle komma att bli den första delen av en enda lång dikt. Den publicerades första gången 1979 och därefter har en lång rad utgåvor följt, sedan början av 90-talet med titeln Migrationer.

Den stora dikten har byggts ut och reviderats gång på gång, varje utgåva rymmer åtskilliga utvecklingar, tillskott och förändringar. Genom sin egenartade tillkomst härbärgerar den också sin egen långa tillkomsttids alla växlingar i tonfall och perspektiv. Trots den cykliskt adderande skrivart Gervitz har valt, står hennes stora dikt vidöppen för influenser och impulser på ett vis som kan likna andra livslånga dikter som Ezra Pounds Cantos, Jorge Guilléns Cántico eller kanske Göran Sonnevis poetiska oeuvre, fastän Migrationer är mera modest till omfånget. Migrationer är ett av vår tids stora poetiska projekt.

Förlagsinformation

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

Sedan 1976 skrev mexikanska Gloria Gervitz på sitt poetiska mästerverk Migrationer. En existentiell dikt i ständig förändring där stycken lagts till och f...
Sedan 1976 har mexikanska Gloria Gervitz skrivit på sitt poetiska mästerverk Migrationer. En dikt i ständig förvandling och förflyttning. En dikt om att lämna, att bli...
Migraciónes
I trettiotre år har GloriaGervitz skrivit på en enda lång dikt med titeln Migrationer. Genom sin egenartade tillkomst ! dikten har sedan 1990-talet publicerats i ständigt...