Migrationer 1976-2022

Sedan 1976 skrev mexikanska Gloria Gervitz på sitt poetiska mästerverk Migrationer. En existentiell dikt i ständig förändring där stycken lagts till och försvunnit och som vävt samman drömmar och dokument, historien och samtiden. 
2009 utkom en första svensk version av Migrationer som påtagligt har kommit att påverka den svenska samtidspoesin. Sedan dess fortsatte Gervitz skriva på sitt verk och i denna utgåva reflekterade Gervitz över åldrandet och sin egen skapelseprocess. 
Gervitz avled i april 2022.

Förlagsinformation